logo rotating

Schedule

On volem arribar i per què?

“Convertir el procés d’aprenentatge en una experiència enriquidora i motivadora a tots els nivells, millora l’actitud i el compromís de l’alumnat davant del seu propi aprenentatge i, com a conseqüència, aconsegueix que cadascun es converteixi en un aprenent de per vida. ”
logo rotating

Schedule

On volem arribar i per què?

“Convertir el procés d’aprenentatge en una experiència enriquidora i motivadora a tots els nivells, millora l’actitud i el compromís de l’alumnat davant del seu propi aprenentatge i, com a conseqüència, aconsegueix que cadascun es converteixi en un aprenent de per vida. ”

European International School

Com ho aconseguirem?

 • Per assolir aquest objectiu, mantenint el nivell d’exigència acadèmica, hem de persistir a innovar i incorporar noves metodologies que ens permetin fer un pas més cap a la individualització de l’aprenentatge.

methodologies

Què farem per aconseguir-ho?

 • Per impulsar aquest canvi metodològic, la gestió del temps dins de l’aula és clau i per això és important el model d’horari escollit.

Per què el model d’horari rotatiu?

 • Perquè ens permet….
 • Aplicar diferents metodologies a les sessions de treball com el treball cooperatiu-col·laboratiu, Flipped classroom, Design Thinking o l’Aprenentatge basat en projectes (ABP), entre d’altres.

 • Equilibrar i donar més temps a aquelles assignatures que requereixen espais, procediments i temps més amplis (art, música, laboratoris, educació física, tecnologia).

 • Facilitar que el docent pugui segmentar la sessió de classe, de manera arbitrària, per atendre els diferents ritmes, dinàmiques i metodologies dins una única sessió.

 • Practicar a l’aula, amb assiduïtat, els coneixements adquirits; fomentant que l’alumne pugui treballar més a classe, dins de l’aula, tant individualment com a formar part del grup.

 • Activar de manera habitual el mentoring entre iguals i amb el professor.

 • Atendre la diversitat de l’alumnat amb independència de l’idioma o nivell d’aprenentatge.

 • Fomentar les relacions interpersonals i treballar l’educació emocional.

 • Possibilita treballar en un escenari d’intel·ligències múltiples.

 • Potenciar i consolidar en l’alumnat habilitats personals com l’esperit crític, resiliència, empatia, adaptabilitat, treball en equip, comunicació, etc.

consolidate personal skills

El marc horari

 • Presentem un marc horari que dóna resposta a les necessitats plantejades, mantenint algunes premisses, com són:
 • mateix minutatge i sessions de classe, per any acadèmic.

 • mateix horari d’entrades i sortides.

 • rotating schedule

  mateix horari de descansos, dinar i activitats extraescolars.

 • L’horari es posa al servei del programa curricular del centre. Són 2 les característiques que singularitzen el model d’horari rotatiu: dies que conformen la setmana acadèmica i minutatge de les sessions.

35 sessions en un cicle de 7 dies

5 sessions al dia

Curs lectiu de 25 cicles

175 dies lectius

 • Model d’horari segons l’etapa educativa:

 • A tota l’etapa de Secondary,

 • L’any escolar s’organitza en 25 cicles de 7 dies en comptes de les actuals 35 setmanes de 5 dies.

 • 5 períodes de classe lectiva al dia i un HomeRoom de 10 minuts.

 • Horari: de 9h a 17 hores.

 • A tota l’etapa de Baccalaureate, IA-Levels i AHS,

 • Els alumnes reben 5 o 4 períodes de classe lectiva (segons el dia i les assignatures escollides) i un HomeRoom de 10 minuts.

 • Horari: de 8h a 15:10h.

 • Per impulsar aquest canvi metodològic, la gestió del temps dins de l’aula és clau i per això és important el model d’horari escollit.

Baccalaurate

EXEMPLE D’HORARI

horario 2
horario 2
calendario anual
 • October October
  logo EISB

  Av. Pla del Vinyet, 110 / 08172 Sant Cugat del Vallès / Barcelona (Espanya) / t: 93589 84 20 / f: 93675 52 63

  Pujar

  © EIS Barcelona. Tots els drets reservats.
  Disseny web per Más Alumnos.